.کنترل قیمت کاغذ باعث کاهش بهای کتاب می شود سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کنترل قیمت کاغذ بر روی کاهش بهای کتاب تاثیر دارد از این رو باید…

Read more