سیستم مدیریت اطلاعات جاپ

مدیران فرهنگی؛ شایستگی ها و مهارت ها

عنوان مقاله: مدیران فرهنگی؛ شایستگی ها و مهارت ها چکیده: فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می‌شود. فرهنگ، به…

Read more

برقراری رابطه‌ای بهتر بین حوزه‌های مالی و استراتژی

  برقراری رابطه‌ای بهتر بین حوزه‌های مالی و استراتژی دو‌سوم مدیران بر این باورند بهترین شیوه برای اینکه مدیران ارشد مالی آن ها بتواند موفقیت شرکت‌شان را تضمین کند، صرف…

Read more

ارزیابی چشم انداز هوش تجاری در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها

ارزیابی چشم انداز هوش تجاری در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها عنوان مقاله: ارزیابی چشم انداز هوش تجاری(BI) در موفقیت مدیریت برند در سازمان ها موضوع: مدیریت بازرگانی چکیده:…

Read more