ارتباط با مشتری

Two Businessmen Shaking Hands With Team Of Businesspeople, Business Agreement And Partnership Concept Flat Vector Illustration
  • ارتباط با مشتری در سازمان ها از قبل از فروش توسط وب سایت، تلفن اپلیکشن موبایل و یا مراجعه حضوری شروع میشود.

  • ماژول ارتباط با مشتری پارسیس به شما این امکان را میدهد تا اطلاعات مشتری را به صورت کامل از وی دریافت کنید، میزان خرید و سفارشات مشتری را در لحظه مشاهده و از میزان بدهی یا طلب وی آگاه باشید. همچنین میتوانید بدانید کدام سفارش از کدام مشتری در چه مرحله ای قراردارد.

  • ماژول ارتباط با مشتری پارسیس پنل تحت وب در اختیار مشتری  قرار میدهد که مشتری بتواند بدون تماس مستقیم با سازمان، سفارشات خود را رهگیری و تجدید کند، از وضعیت صورت حساب خود آگاه شود، طرح های ارایه شده را تایید یا رد کند و همچنین در صورت نیاز اقدام به ثبت درخواست پشتیبانی نماید.