پیشبینی بهای تمام شده

main-qimg-2154a733c17d14f4562c99f4202d62c6
  • از مهترین عوامل تاثیر گذار بر سود مجموعه ها، توانایی پیشبینی بهای تمام شده قبل از تولید می باشد. در بسیاری از صنایع با توجه به سفارش محور بودن اعلام هزینه قبل از تولید فرآیندی غیر قابل چشم پوشیست. ماژول پیشبینی بهای تمام شده پارسیس با قدرت گرفتن از سیستم فرمول نویسی پارسیس و همچنین پارامتریک بودن سیستم میتواند با دقت بسیار بالا، بهای تمام شده محصول را پیش از تولید محاسبه کند.