مدیریت عملکرد

media_15e866a0daa8aa973913297bb03b53b6be56a9493
  • پس از نصب سیستم های ERP اولین چالش با توجه به حجم گسترده ای از اطلاعات ثبت شده داشتن روشی برای کنترل عملکرد هر بخش از سازمان با توجه به این اطلاعات در سیستم می باشد.

  • ماژول مدیریت عملکرد پارسیس به شما این امکان را می دهند تا با مشخص کردن شاخص های اصلی عملکرد(KPI) در هر بخش و مشخص نمودن هدف هر شاخص، مسیر درست برای رسیدن به نتیجه دلخواه را برای هر دپارتمان مشخص کنید.