فروش

sale
  • سیستم فروش پارسیس امکان ثبت سفارشات را به صورت سفارشات جدید، تجدید سفارش و ثبت از روی قالبهای آماده فراهم میسازد.
    کلیه اطلاعات فرم سفارش به صورت کاملا داینامیک در مرحله راه اندازی اولیه نرم افزار با کمک مشاورین پارسیس نصبت به نوع محصولات، نوع خدمات و دستگاههای تولیدی برای مجموعه ها شخصی سازی می گردد.