خرید و تدارکات

online-shopping-ecommerce-ss-1920-1024x576
  • با استفاده از ماژول خرید و تدارکات پارسیس، تیم تامین مواد به آسانی می تواند از کمبود مواد اولیه برای تولید سفارشات آتی با خبر و اقدام به خرید این مواد کند. همچنین میتواند با ارسال آنلاین سفارشات از قیمت تمامی تامین کنندگان مطلع و بهترین خرید را انجام دهد و پس از اقدام به مقایسه تامین کنندگان نماید.