انبار داری

61ee440df8acf4854512dfe5_Types of Inventory Management
  • از مهمترین بخش های یک سازمان و در حقیقت انبار سرمایه آن قسمت انبارداریست.

  • ماژول انبارداری پارسیس با بهره گیری از انبار Object Oriented برای اولین بار در جهان تعریف کالا را تسهیل و ورود اطلاعات را برای اپراتورهای انبار با داشتن صفحات مختلف تسهیل نموده است. همچنین با امکان وارد کردن میزان نامحدود انبارک، دسته بندی کالاها بسیار دقیقتر و دسترسی به آنها بسیار سریعتر خواهد بود.