تیم برنامه نویسی

تیم تولید پارسیس، متشکل از برنامه نویسان برجسته کشور ، طراحان گرافیک، برنامه نویسان UI و UX و همچنین مهندسین صنایع جهت تحلیل و راه اندازی پارسیس برای صنایع مختلف میباشند، که همگی از بهترینها هستند. 

 

 

و با تشکر فراوان از زحمات یاران همیشگی شرکت پارسیس که با مشاوره و پشتیبانی از این شرکت در راستای بهینه سازی پارسیس از هیچ کمکی فروگزار نبوده اند:

url

  • جناب آقای مهندس علی احمدی مدیریت محترم شرکت ترام چاپ

  • جناب آقای مهندس امیرکشانی مدیریت محترم شرکت نفیس ماتریس

  • جناب آقای مهندس حمید کشانی قائم مقام مدیریت شرکت نفیس ماتریس

  • جناب آقای پیشعلی (مدیریت چاپخانه فرارنگ آریا)

  • جناب آقای مهندس رامین پیشعلی

  • جناب آقای دکتر فرید بلوریه

و سایر دوستان و همراهان گرامی که مارا در این راه یاری کرده اند.