.بازار جهانی مقوای بسته‌بندی نوشیدنی تا سال ۲۰۲۰

بازار مقوای بسته‌بندی نوشیدنی به کمتر از ۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ رسید با ارزشی معادل ۴/۱۱میلیارد دلار

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ماهنامه هنر بسته بندی، این رقم رشدی نزدیک به ۶/۳میلیون تن تا سال ۲۰۲۰ خواهد داشت به ارزش ۸/۱۳میلیارد دلار با قیمت ثابت سال ۲۰۱۴

مقوای بسته‌بندی نوشیدنی, بسته‌بندی, مقوای بسته‌بندی مایعات, آینده مقوای نوشیدنی تا ۲۰۲۰, روکش‌دهی بدون روغن محصولات لبنی, صنعت لبنی انگلستان

بازار مقوای بسته‌بندی مایعات دشواری‌ها را پشت سر گذاشته است و چشم‌انداز روشنی از رشد را در دوره‌های کوتاه و میان‌مدت پیش چشم می‌گذارد. پس از شیب منفی که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، حجم نیاز جهانی برای مقوای بسته‌بندی مایعات بر طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۵ روندی صعودی خواهد داشت با رشد سالانه ۲ درصد که این میزان تا ۲۰۲۰ به سالانه ۵/۳درصد خواهد رسید

حجم بازار مقوای بسته‌بندی نوشیدنی کمتر از ۳میلیون تن در سال ۲۰۱۴ بود با ارزش حدود ۴/۱۱ میلیارد. این میزان به ۶/۳ میلیون تن در ۲۰۲۰ خواهد رسید با ارزش ۸/۱۳ میلیارد با قیمت های ثابت ۲۰۱۴

«آینده مقوای نوشیدنی تا ۲۰۲۰» تجزیه و تحلیلی جامع از چشم‌انداز آینده در بازار جهانی مقوای نوشیدنی ارایه می‌دهد. گزارش تحلیلی از وضعیت فعلی صنعت می‌دهد و از بازیگران کلیدی و آخرین گرایش‌ها صحبت به میان می‌آورد

مهمترین بازارهای مصرف نهایی برای مقوای بسته‌بندی مایع بررسی و بخش‌بندی شده است و آخرین گرایش‌های کلیدی که بر روی میزان تقاضا برای محصولات نهایی تاثیرگذار هستند را بررسی می‌کند، همچنین مصرف مقوای بسته‌بندی مایع در این بازارها را. گزارش همچنین داده‌های جغرافیایی از تقاضای جهانی برای این محصول را ارایه می‌کند

در حالی که مناطق توسعه‌یافته بیشترین سهم را از بازار جهانی دارند، روشن است که رشد در اقتصادهای نوپدید در آسیا، خاورمیانه، اروپای شرقی و جنوب و مرکز امریکا متمرکز خواهد بود.گرایش و روند تکنولوژیکی که این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد شامل پیشرفت فناوری روکش‌دهی بدون روغن است که می‌تواند تاثیر مثبتی بر چشم‌انداز رشد این ماده اولیه در دوره‌های میان و بلندمدت بگذارد

سه‌چهارم تقاضا برای مقوای بسته‌بندی نوشیدنی از جانب محصولات لبنی است که شامل آبمیوه و تولیدات آبکی می‌شود با ۲۰درصد از کل سهم. نقطه توازن در اینجا بخش‌های کوچک اما در حال رشدی همچون غذاهای مایع، محصولات بهداشتی خانگی و سایرین هستند

صنعت لبنی انگلستان تحت فشار قابل توجهی از جانب برخی دامداران برای فروش شیر با قیمت پایین است و بسیاری از آنان مجبور به تعطیلی هستند. بازار امریکا به وسیله خشکسالی سختی در کالیفرنیا احاطه شده است. با این وجود دخالت دولتمردان بر طبق پیش‌بینی‌ها منجر به تحریک تقاضا در انگلستان و افزایش، بهبود و ارتقا محصولات جدید در فضاهایی همچون شیرهای طعم‌دار و افزیاش تقاضا در میان‌مدت می‌شود

پس از رشد منفی در تقاضا در تمام بخش‌ها بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حجم بالای بازار محصولات لبنی منجر به بازگشت صعود و افزایش رشد در میان‌مدت تا سال ۲۰۲۰ خواهد شد

تقاضای کلی تا حدود ۵۶۰هزار تن بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ افزایش نشان خواهد داد که سه‌چهارم آن ناشی از صنعت لبنی است. همراه با بخش آبمیوه، این دو حدود ۹۴درصد از تقاضای فزآینده را به خود اختصاص می‌دهند که ۲/۲میلیارد دلار را به ارزش بازار جهانی مصرف مقوای بسته‌بندی نوشیدنی می‌افزاید. قیمت نسخه کامل این تحقیق ۴۲۰۰ پوند است