تیم برنامه نویسی


تیم تولید پارسیس، کارشناسان و متخصصان برنامه نویسی شرکت پارسیس که طی 8 سال اخیر به صورت ممتد در توسعه و پیشرفت این نرم افزار نقش داشته اند:

url

 •  سرکار خانم مهندس گلناز میرعنایت

 •  سرکار خانم مهندس نرگس خدیج

 •  سرکار خانم مهندس مریم پورمحمدیان

 •  جناب آقای مهندس احسان شیشه بر

 • سرکار خانم فهیمه مقدم

 • سرکار خانم سارا مقدم

 • سرکار خانم مهندس معصومه گنجی

 • جناب آقای دکتر سعید هدایتی

 •  جناب آقای مهندس امیرحسین نجارزادگان (مدیریت تیم تولید)

 

و با تشکر فراوان از زحمات یاران همیشگی شرکت اندیشه پرزدازان که با مشاوره و پشتیبانی از این شرکت در راستای بهینه سازی پارسیس از هیچ کمکی فروگزار نبوده اند:

url

 • جناب آقای مهندس علی احمدی مدیریت محترم شرکت ترام چاپ

 • جناب آقای مهندس امیرکشانی مدیریت محترم شرکت نفیس ماتریس

 • جناب آقای مهندس حمید کشانی قائم مقام مدیریت شرکت نفیس ماتریس

 • جناب آقای پیشعلی (مدیریت چاپخانه فرارنگ آریا)

 • جناب آقای مهندس رامین پیشعلی

 • جناب آقای مولایی

و سایر دوستان و همراهان گرامی که مارا در این راه یاری کرده اند.