مشتریان پارسیس


شرکت اندیشه پردازان در طی دوران فعالیت خود توفیق همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگی همچون:

مجتمع چاپ و کارتن سازی ماتریس نفیس  http://www.matris.ir

شرکت چاپ و بسته بندی فرارنگ آریا      http://www.fararangaryaprint.com

شرکت چاپ . صحافی راه فردا               http://rahefarda-co.ir

شرکت چاپ و بسته بندی ترام چاپ          http://www.teramchap.ir

شرکت چاپ و بسته بندی هویس پارس  http://hoodis.co

و….  را داشته است.